Kto to jest informatyk?

by admin on maja.29, 2012, under KOMUTER OGÓLNIE

morgan-bishopInformatyk jest to osoba, która wykształciła się na specjalistę w zakresie nowych technologii. Osoba ta posiada ogromną wiedzę na temat tworzenia, przekazywania i przetwarzania informacji. Osoba ta ma ponadto wiedzę na temat tworzenia urządzeń, programowania tych urządzeń. Ważne jest to, że dana osoba potrafi stosować tą wiedzę teoretyczną w praktyce. Przeważnie informatyk specjalizuje się w jednej z dziedzin informatyki. Najpopularniejsze specjalności informatyka to administracja oraz programowanie. Administrator zajmuje się nadzorowaniem pracy serwerów a także dodawaniem, kasowaniem, edycją danych. Inne zadania administratora to kasowanie kont użytkowników, konfiguracja komputerów, instalowanie oprogramowania a także zajmowanie się bezpieczeństwem. Programista natomiast to informatyk, który pisze oprogramowanie do komputerów za pomocą języków programowania. Mianem programistów określa się czasami projektantów oprogramowania, inżynierów oprogramowania, analityków systemowych. Programistów możemy podzielić na programistów aplikacji oraz programistów systemowych. Programiści aplikacji zajmują się programowaniem aplikacji komputerowych spełniających określone zadania np.wspomaganie pracy instytucji. Programiści systemowi rozwijają aplikacje i systemy, np system operacyjny. Dodatkowo możemy wyróżnić programistów aplikacji internetowych. Zajmują się oni tworzeniem stron internetowych za pomocą języków programowania np. PHP.

:

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...